Doelstelling WebsiteDoelstelling van de Website:

Het doel van deze website is om mensen makkelijker een keuze te kunnen laten maken uit een hondenpension/opvang. Om elk hondenpension/opvang op deze website te vermelden voor maximale keuzevrijheid, zodat de kans groot is dan er een tussenzit die aan de wensen van de websitebezoeker voldoet.
Duidelijke informatie geven over de verschillende mogelijkheden die er voor de honden en hun baasjes zijn. Zoals het soort opvang (kennel, groep, huiselijk) en de dagelijkse beweging die geboden wordt. Hierdoor kan men beter geschikte opvang vinden die past bij de behoeften van de hond.

Tevens zal ik proberen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van hondenpensions/opvang in het algemeen. Dit door mensen de gelegenheid te geven de hondenpensions/opvang te beoordelen om zo andere bezoekers te attenderen op de goede (of slechte) hondenpensions. Die dan een positief effect zullen hebben op het welzijn van hun clientèle. Hierbij zal ik proberen de beoordelingen zo goed mogelijk te beoordelen op echtheid, nep-beoordelingen verwijderen en de kwaliteit hiervan proberen te bevorderen zodat bezoekers er echt wat aan hebben.

M.a.w. Door maximale keuzevrijheid en optimale informatievoorziening een betere match tussen hond en opvang te bewerkstelligen en de kans op een negatieve ervaring voor de hond tot een minimum te beperken. Zo zal het welzijn van honden in het algemeen positief beïnvloed worden.